Theatrum Libri
0
Aprašymas

Recenzuotame mokslinių straipsnių rinkinyje skelbiami 15 tyrėjų iš Lietuvos, Lenkijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Italijos, Portugalijos ir Ispanijos universitetų ir bibliotekų straipsniai. Juose spausdintinė ir rankraštinė knyga atskleidžiama kaip archyvinis fenomenas turinio (žinių kaupimo) ir formos (knygų sankaupos) atžvilgiu, analizuojama knygos sukūrimo, sandaros, spaudos dinamika sociokultūriniuose procesuose, išryškinami autoriaus, leidėjo, platintojo, skaitytojo ir knygų kaupėjo vaidmenys. Leidinyje neapsiribojama bibliotekininkystės ir bibliografijos tyrimais, tačiau įtraukiami ir kultūrologiniai, istoriniai, kalbiniai moksliniai tyrimai, susiję su XV–XIX a. knyga.


The peer-reviewed collection of research papers presents fifteen articles by the researchers from universities and libraries in Lithuania, Poland, Great Britain, France, Italy, Portugal and Spain. The articles draw reader’s attention to the printed book and manuscript as an archival phenomenon in terms of content (the accumulation of knowledge) and form (the accumulation of books). They explore the dynamics of the book's creation its structure and printing in the context of socio-cultural processes and highlight the roles of the author, publisher, distributor, reader, and book collector. The book is accessible to a wider audience, as it also includes cultural, historical, and linguistic research related to the book in the 15th and 19th centuries.

Parašykite atsiliepimą