Apie Centrą

Nuo 2023 m. sausio 1 d. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras (MELC) tapo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos struktūrine dalimi.

MELC pagrindinė veikla yra rengti skaitmenines enciklopedijas. Ji vykdoma paveldo, dokumentų ir archyvų veiklos srityse. Šiuo metu MELC rengia ir leidžia visuotines ir šakines enciklopedijas, vienkalbius, dvikalbius ir daugiakalbius terminų, lingvistinius ir mokyklinius žodynus, vadovus ir žinynus, Lietuvos ir pasaulio kultūros, mokslo ir technikos paveldo veikalus, lietuvių raštijos ir etninės kultūros paminklus, mokslinę, techninę, grožinę, mokslo populiarinamąją ir pedagoginę literatūrą, aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų vadovėlius, informacinius leidinius, žurnalus „Gimtoji kalba“ ir „Tarp knygų“.

Pagrindinė ir svarbiausia MELC veikla – skaitmeninės „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ (VLE) rengimas. Tai originalus mokslinis informacinis leidinys, Lietuvos visuomenei pateikiantis susistemintą informaciją apie pasaulį ir Lietuvą, Visatą ir Žemę, pasaulio ir civilizacijos istoriją, visų žemynų tautas ir jų kultūrą, mokslą, ekonomiką, pasaulio religijas, humanistines ir krikščioniškąsias vertybes.

Šiandien didžioji dalis VLE straipsnių yra suskaitmeninti ir laisvai prieinami internete adresu www.vle.lt. VLE turinys nuolat atnaujinamas ir pildomas naujais straipsniais bei iliustracijomis, siejamas su naujais išorinės informacijos šaltiniais, suskaitmenintais MELC išleistais moksliniais ir enciklopediniais leidiniais.