Visuotinė lietuvių enciklopedija. Komplektas: 1–25 t. ir Papildymų tomas
0
Aprašymas

„Visuotinė lietuvių enciklopedija“ – fundamentalus lietuvių autorių sukurtas 25 tomų mokslinis informacinis leidinys. Tai pirmoji profesionaliai parengta lietuviška enciklopedija, nuo pirmo iki paskutinio tomo išleista nepriklausomoje demokratinėje Lietuvos valstybėje.

„Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ leidybos projekto globėjai buvo Lietuvos Respublikos prezidentai.

„Visuotinė lietuvių enciklopedija“ pradėta leisti 2001 metais. 2014 m. išėjo paskutinis, 2015 m. pradžioje – Papildymų tomas.

„Visuotinę lietuvių enciklopediją“ sudaro daugiau kaip 120 tūkst. straipsnių (arba daugiau kaip 107 mln. spaudos ženklų), 25 tūkst. iliustracijų, 656 žemėlapiai.

„Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ straipsnius rašė daugiau kaip 3700 Lietuvos mokslininkų, įvairių sričių specialistų, MELC mokslinių redaktorių.

„Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ straipsnius vertino daugiau kaip 1180 recenzentų.

„Visuotinė lietuvių enciklopedija“ teikia mokslinių žinių apie Visatą ir Žemę, supažindina su civilizacijos istorija, pasaulio tautų kultūra, mokslu, ekonomika, pateikia duomenų apie visų pasaulio valstybių dabartį ir istoriją, politinės, demografinės, kultūrinės ir ekonominės raidos tendencijas, žymiausias asmenybes. Enciklopedijoje daug vietos skirta SSRS okupacijos metais draustoms, nutylėtoms ar iškraipytoms temoms: pasaulio religijoms, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lietuvos valstybės istorijai, Mažajai Lietuvai, Lietuvos Katalikų Bažnyčios ir Lietuvos kariuomenės istorijai, Lietuvos pasipriešinimui nacių Vokietijos ir SSRS okupacijai, užsienio lietuvių gyvenimui ir veiklai.

Parašykite atsiliepimą

Naujos Knygos