Zigmo Toliušio knygos „Atsiminimai ir apybraižos. Gyvenimo kelio pradžia (1889–1921)“ sutiktuvės Jurbarke

2024 m. balandžio 10 d.

Balandžio 24 d. 15 val. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka kviečia į Zigmo Toliušio knygos „Atsiminimai ir apybraižos. Gyvenimo kelio pradžia (1889–1921)“ pristatymą Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Didžiojoje salėje (Vilniaus g. 2, Jurbarkas).

Z. Toliušis paliko ryškų pėdsaką XX a. pirmosios pusės Lietuvos istorijoje, tačiau šios asmenybės biografija išsamiai neištyrinėta. Leidinyje pristatomas ankstyvasis jo gyvenimo laikotarpis – nuo gimimo 1889 m. Jurbarko apylinkėse, mokslo Kaune ir Sankt Peterburge, teisininko darbo Ukrainoje ir klajonių porevoliucinėje Rusijoje iki grįžimo į nepriklausomą Lietuvą po Pirmojo pasaulinio karo 1921 m. Šis laikotarpis daugumoje iki šiol paskelbtų veikalų apie Z. Toliušį apibūdintas itin fragmentiškai, dažniausiai apsiribojama keliais sakiniais apie išsilavinimą ir profesinę veiklą baigus aukštąjį mokslą.

Daugiau nei du dešimtmečius rašyti atsiminimai žymi reikšmingą Lietuvos kultūros ir visuomenės istorijos laikotarpį. Autorius, būdamas svarbių įvykių dalyvis ir liudininkas, pasižymi gebėjimu analizuoti ir sisteminti itin įvairią informaciją, tiksliu žodžiu, puikiu kalbos jausmu ir stiliumi, todėl šių atsiminimų vertė tampa dar didesnė. Knygoje skaitytojams patraukliai pasakojama apie Lietuvos kultūrai svarbų istorinį laikotarpį, į jį žiūrima intelektualaus ir itin aktyvaus kultūros bei visuomenės veikėjo akimis. Tai gyvas pasakojimas apie Lietuvai reikšmingus istorijos ir kultūros reiškinius, tarptautinių įvykių atgarsius. Jis papildo ir praplečia iki šiol turėtas žinias apie kultūros, mokslo, visuomeninės ir politinės veiklos iškilius asmenis, sudaro galimybę iš arčiau pažvelgti į paties autoriaus išskirtinę asmenybę, jo indėlį stiprinant šalies politinę ir teisinę sistemą.

Svarbią vietą Z. Toliušio atsiminimuose užima pasakojimas apie gimtąsias vietas, Milišių dvarą ir jo buvusius savininkus, Girdžių bažnytkaimį bei tuometinį valsčiaus centrą – Jurbarką. Autoriaus pasakojimas apie čia praleistą vaikystę – tai unikalus regiono istorijos šaltinis, vaizdžiai perteikiantis gyvenimo XIX ir XX a. sandūroje ypatumus. Z. Toliušio atsiminimai, nors surašyti iš pusės amžiaus perspektyvos, atskleidžia ryškų vaikystės krašto vaizdą, žmones, jų kasdienybę, darbus ir įsitikinimus.

Renginyje dalyvaus knygos sudarytojai Irmina Abramovienė ir dr. Tomaszas Błaszczakas, istorikas dr. Juozas Skirius ir kraštotyrininkas Vytautas Lekutis.

Knygos leidybą iš dalies finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos advokatūra.

Bus galima įsigyti pristatomą knygą.


Nuotraukų galerija