Zigmo Toliušio knygos „Atsiminimai ir apybraižos. Gyvenimo kelio pradžia (1889–1921)“ pristatymas Kaune

2024 m. kovo 26 d.

Balandžio 3 d. 17.30 val. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir Kauno miesto muziejus kviečia į Zigmo Toliušio knygos „Atsiminimai ir apybraižos. Gyvenimo kelio pradžia (1889–1921)“ pristatymą Miko ir Kipro Petrauskų namuose (K. Petrausko g. 31, Kaunas).

Z. Toliušis paliko ryškų pėdsaką XX a. pirmosios pusės Lietuvos istorijoje, tačiau šios asmenybės biografija išsamiai neištyrinėta. Leidinyje pristatomas ankstyvasis jo gyvenimo laikotarpis – nuo gimimo 1889 m. Jurbarko apylinkėse, mokslo Kaune ir Sankt Peterburge, teisininko darbo Ukrainoje ir klajonių porevoliucinėje Rusijoje iki grįžimo į nepriklausomą Lietuvą po Pirmojo pasaulinio karo 1921 m. Šis laikotarpis daugumoje iki šiol paskelbtų veikalų apie Z. Toliušį apibūdintas itin fragmentiškai, dažniausiai apsiribojama keliais sakiniais apie išsilavinimą ir profesinę veiklą baigus aukštąjį mokslą.

Daugiau nei du dešimtmečius rašyti atsiminimai žymi reikšmingą Lietuvos kultūros ir visuomenės istorijos laikotarpį. Autorius, būdamas svarbių įvykių dalyvis ir liudininkas, pasižymi gebėjimu analizuoti ir sisteminti labai įvairią informaciją, tiksliu žodžiu, puikiu kalbos jausmu ir stiliumi, todėl šių atsiminimų vertė tampa dar didesnė. Knygoje skaitytojams patraukliai pasakojama apie Lietuvos kultūrai svarbų istorinį laikotarpį, į jį žiūrima intelektualaus ir itin aktyvaus kultūros bei visuomenės veikėjo akimis. Tai gyvas pasakojimas apie Lietuvai svarbius istorijos ir kultūros reiškinius, tarptautinių įvykių atgarsius. Jis papildo ir praplečia iki šiol turėtas žinias apie kultūros, mokslo, visuomeninės ir politinės veiklos iškilius asmenis, sudaro galimybę iš arčiau pažvelgti į paties autoriaus išskirtinę asmenybę, jo indėlį stiprinant šalies politinę ir teisinę sistemą.

Reikšmingą vietą Z. Toliušio atsiminimuose užima mokyklos laikotarpis, kuriame autorius grįžta į 1900–1908 m. Kauną, kai teko mokytis Kauno gimnazijoje. Tai vienas iš nedaugelio šaltinių, kurie atskleidžia to laikotarpio miestą ir jo visuomenę. Nors rašomi iš pusės amžiaus perspektyvos, atsiminimai perkelia skaitytoją į vėlyvojo gubernijos laikotarpio Kauną, spalvingai perteikia ne tik tuometinę moksleivių gyvenimo kasdienybę, bet ir įvairius miesto gyvenimo aspektus, nuo susiekimo problemų iki politinio gyvenimo, ypatingą vietą užimant lietuviškojo tautinio judėjimo raidai.

Renginyje dalyvaus knygos sudarytojai Irmina Abramovienė ir dr. Tomaszas Błaszczakas, knygos recenzentas dr. Gediminas Kasparavičius, istorikas dr. Juozas Skirius bei Zigmo Toliušio anūkas Viktoras Uogintas. Renginio metu bus galima įsigyti pristatomą knygą.

Knygos leidybą iš dalies finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos advokatūra.


Nuotraukų galerija