Kalbos patarimai 4 (L1). Leksika: Skolinių vartojimas (svetimybės, tarptautiniai žodžiai)
0
Aprašymas

Parduotas visas leidinio tiražas!

2003–2004 m. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas išleido keturias Kalbos patarimų knygeles: Gramatinės formos ir jų vartojimas, Sintaksė: Linksnių vartojimas, Sintaksė: prielinksnių ir polinksnių vartojimas, Sintaksė: įvairūs dalykai. Rengiamos spaudai knygelės, skirtos lietuvių kalbos leksikai ir žodžių sandarai. Visos jos, pataisytos ir papildytos, turėtų sudaryti vieną bendrą norminamąjį leidinį Kalbos patarimai.

Pirmojoje leksikai skirtoje knygelėje vertinami skoliniai. Vieni jų – svetimybės, turinčios lietuviškų atitikmenų, – kalbininkų taisomi nuo seno, kiti į lietuvių kalbą atėjo kaip tarptautiniai žodžiai. Šalia taisytinų svetimybių į sąrašą įtraukti labai išplitę, tikslių lietuviškų pakaitų turintys tarptautiniai žodžiai. Ypač dažnai vartojami žiniasklaidos ir administracinėje kalboje, jie linkę stumti iš vartosenos lietuviškus atitikmenis, todėl tampa nepageidaujami. Į sąrašą įtraukti ir naujieji skoliniai, dar neturintys taisymo tradicijos, tačiau kalbininkų jau įvertinti ir patekę į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos konsultacijų bazę.

Taisiniai pateikiami abėcėlės tvarka, nurodomas jų vertinimo laipsnis.

Knygelės tekstas apsvarstytas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos. Rengimą ir leidybą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija pagal Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programą.

Parašykite atsiliepimą

Naujos Knygos