Lietuvių–rusų kalbų žodynas, 7-asis leidimas
0
Aprašymas

„Lietuvių–rusų kalbų žodynas“ apima per 65 000 žodžių. Žodynas skiriamas ne tik lietuviams, besimokantiems rusų kalbos, bet ir nelietuviams, kurie domisi lietuvių kalba ar nori jos pramokti. Jis bus naudingas ir vertėjams, žiniasklaidos, mokslo, gamybos darbuotojams, kuriems tenka versti iš lietuvių į rusų kalbą.

Į žodyną sudėti pirmiausia šių dienų lietuvių bendrinės kalbos žodžiai. Pateikiama nemaža ir tarmybių, šnekamosios kalbos, net senstelėjusių žodžių, neretai dar pasitaikančių grožinėje literatūroje, taip pat nemažai specialių mokslo ir technikos terminų. Šie žodžiai pažymėti tam tikromis santrumpomis, rodančiomis vartojimo sritį.

Настоящее издание «Литовско-русского словаря» содержит около 65 000 слов. Словарь предназначен не только для литовцев, изучающих русский язык, но и для всех интересующихся литовским языком или желающих изучить его. Словарь может быть полезен для переводчиков, работников печати, науки, производства, постоянно сталкивающихся с вопросами перевода с литовского языка на русский.

В словарь включены прежде всего слова современного литовского литературного языка. Но в нем представлены и употребительные диалектизмы, просторечные и несколько устаревшие слова, которые еще нередко встречаются в художественной литературе, а также наиболее употребительные термины из разных областей науки и техники. Такие слова снабжены соответствующими пометами, поясняющими их употребление.

Parašykite atsiliepimą

Naujos Knygos