Aiškinamasis imunologijos ir alergologijos terminų žodynas
0
Aprašymas

Sudarytojai Vytas Antanas Tamošiūnas, Rūta Dubakienė, Aurelija Žvirblienė.

Žodyne pateikta apie 700 svarbiausių imunologijos ir alergologijos terminų su anglų kalbos atitikmenimis. Žodynas susideda iš dviejų pagrindinių dalių – lietuviškosios aiškinamosios dalies ir dalykinės rodyklės, kurią sudaro abėcėlinis tų pačių terminų anglų-lietuvių kalbų žodynas. Visi aiškinamosios dalies lietuviški terminai sukirčiuoti. Šalia kiekvieno termino pateiktas trumpas paaiškinimas, atskleidžiantis termino esmę, ir retkarčiais – vartojami sinonimai. Kai kurių terminų reikšmė ir vartojimas gali būti platesni, tačiau žodyno terminų aiškinamojoje dalyje pateikta tik informacija, susijusi su imunologija ar alergologija. Su imunologija susiję terminai vartojami apibrėžiant imunitetą, imuninės sistemos sudedamąsias dalis, imuninius procesus, su imuniteto sutrikimais susijusias ligas.

Žodyne pateiktos pagrindinės žmogaus ir gyvūnų imuninės sistemos, imuniteto sampratos, apibūdinti antigenai ir alergenai, imuninės sistemos atsakas, ligų vystymasis, imuninė tolerancija, diagnozavimo ir skiepijimo metodai. Vienas iš imuninės sistemos sutrikimų – alergija. Alergologija yra imunologijos mokslo šaka, todėl jos turi daug bendrų terminų. Ypač daug imunologijos ir alergologijos sąsajų esama klinikinėje praktikoje.

Šiuolaikinė imunologija susijusi su kitų mokslų (biologijos, medicinos, veterinarijos, genetikos, farmacijos, biotechnologijos ir kitų) laimėjimais. Nuolatinė genetikos, biochemijos, citologijos ir kitų mokslų raida leidžia nuodugniau pažinti imuninę sistemą, tiksliai diagnozuoti ligas ir užkirsti kelius joms atsirasti. Žodyno sudarytojai aprašė tik svarbiausius imunologijos ir alergologijos terminus, pateikė naujų žinių iš artimų mokslo šakų žodynų, kitomis kalbomis išleistų žodynų, enciklopedijų, pripažintų monografijų ir mokomųjų internetinių puslapių. Galima teigti, kad žodyne pateiktas objektyvus šiuolaikinis imunologijos ir alergologijos terminų supratimas.

Dauguma pasaulyje vartojamų imunologijos ar alergologijos terminų yra angliškos kilmės. Daugelyje kalbų vartojami angliški terminai, jei būtina, pridėjus vienai ar kitai kalbai būdingas galūnes. Siauros srities specialistams tokia terminija yra gana patogi, nes supaprastina tarptautinį bendravimą, tačiau nukenčia gimtoji kalba ir objekto ar reiškinio supratimas, nes vartojamas terminas turėtų sietis su savo esme. Kartais naujai atrastiems objektams ar reiškiniams mokslininkai parenka „nemoksliškus“, keistus pavadinimus, todėl tokiems terminams labai sunku rasti lietuvišką atitikmenį. Šiame žodyne daug reikšmės teikiama lietuviškiems imunologijos ir alergologijos terminams, bet pateikta ir iš anglų kalbos atėjusių terminų.

Pagrindinė žodyno paskirtis – ne tik pateikti informaciją, bet ir įtvirtinti lietuvišką terminiją imunologijos ir alergologijos srityse. Aiškinamasis imunologijos ir alergologijos terminų žodynas bus naudingas ne tik medicinos, veterinarijos, įvairių sričių biologijos bakalaurams, magistrams, doktorantams, dėstytojams, tyrėjams, bet ir kitiems specialistams, tiesiogiai nedirbantiems imunologijos ir alergologijos srityje.

AIŠKINAMASIS IMUNOLOGIJOS IR ALERGOLOGIJOS TERMINŲ ŽODYNAS. IŠTRAUKOS (ATSISIŲSTI)

Parašykite atsiliepimą

Naujos Knygos