Concise Encyclopaedia of Lithuania Minor / Mažosios Lietuvos enciklopedinis žinynas
0
Aprašymas

The Concise Encyclopaedia of Lithuania Minor is an academic publication about Lithuania Minor, or Prussian Lithuania, which existed until the end of World War II. Situated in the north-eastern part of East Prussia, which in 1871 became part of the German Empire, this region was densely populated by Lithuanians.

The Concise Encyclopaedia of Lithuania Minor offers a broad panorama of the Lithuanian culture of the region which preserved its originality despite the centuries-long influence of German cultural dominance and aims to show how the interaction of local and imported cultures imparted the region with highly characteristic features. This approach distinguishes it among other books on Lithuania Minor in English, German, and other foreign languages.

The encyclopaedia comprises three parts. The first part presents general information about the region, focuses on the historical development of Lithuania Minor and highlights the Lithuanian presence in the region. The second part presents, in alphabetical order, the descriptions of the cities, towns and settlements of Lithuania Minor. The third part of the book provides biographical information about the most prominent personalities of the region. The publication includes indexes of personal names, places and subjects.

The Concise Encyclopaedia of Lithuania Minor is intended for wide readership and for those interested in East Prussia, Lithuania Minor, or other historical regions of the great powers in particular.

For foreign readers – where to buy:

UAB PATOGU PIRKTI
KNYGOS.LT

* * *

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras (Vilniuje) kartu su Mažosios Lietuvos fondu (JAV, Kanada) parengė ir išleido Mažosios Lietuvos enciklopedinį žinyną „Concise Encyclopaedia of Lithuania Minor“. Leidiniu siekiama supažindinti angliškai skaitančią visuomenę su istoriniuose Rytprūsiuose iki 1945 m. gyvavusiu Mažosios Lietuvos etnokultūriniu regionu. Žinynas sudarytas iš trijų dalių. Pirmoje dalyje glaustai apžvelgiama krašto socialinė ir politinė istorija, ekonomikos, kultūros raida. Rašoma apie prūsų, vakarinių lietuvių ir kitų baltų gentis, Vokiečių ordino atsikraustymą ir užkariavimus, Prūsijos valstybės įkūrimą, jos raidą, didžiąją maro epidemiją ir jos padarinius, socialines ir politines reformas, vykusius karus ir su jais susijusius istorinius lūžius. Istoriniame fone pateikiamas lietuvininkų kaip savitos etninės grupės susiformavimas, atskleidžiami jos unikalūs bruožai. Daug vietos skiriama kultūriniam gyvenimui, ypač švietimui, religijai, spaudos leidybai, dailei, etninei kultūrai. Žinyne plačiai aprašoma Klaipėdos krašto istorija ir ekonomika. Antroje dalyje – enciklopedinio pobūdžio straipsniai apie miestus, miestelius, valsčių ir parapijų centrus bei didesnius kaimus. Dydžiu ir išsamumu išsiskiria Karaliaučiaus, Klaipėdos, Šilutės, Tilžės, Ragainės ir kitų svarbesnių miestų aprašymai. Trečioje dalyje – biografijos. Čia pristatomi Mažojoje Lietuvoje iki 1945 m. gimę, gyvenę ir veikę asmenys, aktyvūs svarbių įvykių dalyviai: politikos, visuomenės, kultūros, švietimo ir mokslo veikėjai, lietuviškosios raštijos pradininkai, tautosakos rinkėjai ir leidėjai, iškilūs dvasininkai ir kitų sričių atstovai.

Leidinys skirtas mokslo ir kultūros darbuotojams, kraštotyrininkams, studentams, moksleiviams, turistams, į Lietuvą atvykstantiems verslininkams – visiems, besidomintiems Mažąja Lietuva.

Apie ją plačiau spaudoje:
Lietuvos aidas apie Mažąją Lietuvą
Donatas Januta „Lithuania Minor, a Vanished Land“ (Vertimas į lietuvių kalbą)

Mažoios Lietuvos žinynas.DRAUGAS.

Parašykite atsiliepimą

Naujos Knygos