Bibliotekos fondo bendrosios apskaitos knyga
0
Aprašymas

Nuo 2023 metų sausio 1 dienos pasikeitė Bibliotekos fondo bendrosios apskaitos ir Bibliotekos fondo inventoriaus formų rengimo ir platinimo tvarka (LR Kultūros ministro 2022-08-16 įsakymo pakeitimas Nr. ĮV-687 „Dėl Bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir Bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo“)

Įsakymo nuoroda.Remiantis minėtu įsakymu Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai pavesta parengti spaudai ir atspausdinti pagal poreikį nurodytas dokumentų formas  ir nustatyta tvarka bei sąlygomis aprūpinti jomis Lietuvos bibliotekas.

Bibliotekos fondo bendrosios apskaitos knyga  6,05 €

Bibliotekos fondo inventoriaus knyga  9,98 €

Parašykite atsiliepimą