Lietuvos bibliografija. Serija A. Knygos lietuvių kalba 3 t. Kn. 3
0
Aprašymas

Nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos „Lietuvos bibliografija. Serija A. Knygos lietuvių kalba. T. 3, 1905–1917“ 3 ir 4 knygos skirtos mažiausiai nagrinėtiems ir išsaugotiems smulkiesiems, vaizduojamiesiems, muzikiniams ir kartografiniams leidiniams. Rodyklėje sutelktas turiniu, forma ir kalbine raiška įvairus Lietuvos ir lietuvių spaudos paveldas, apimantis keliasdešimt spaudinių rūšių: afišas, atsišaukimus, atvirukus, natas, plakatus, religinius paveikslėlius, skelbimus, žemėlapius ir kt. (iš viso 46 tipus). Šie spaudiniai svarbūs pažįstant to meto lietuvių tautos šalia knygų ir periodinės spaudos besiformavusius informacinius poreikius. Kadangi didelė dalis aprašomų spaudinių daugiakalbiai, vertingos informacijos leidinyje ras tyrėjai, nagrinėjantys lenkų, žydų, baltarusių, rusų, vokiečių ir kt. tautų intelektinį palikimą.

Ne vieną dešimtmetį trukęs bibliografinis tyrimas apėmė 139 privačias ir institucines atminties saugyklas Lietuvoje ir užsienyje. Iškelta mažiausiai išlikusi, nagrinėta ir aktualizuota nacionalinio spaudos paveldo dalis. Sukaupta duomenų apie 7008 spaudinius. Tai tik dalis visame pasaulyje pasirodžiusios smulkiosios ir vaizduojamosios spaudos, nes niekas jos sistemiškai tuo laiku nerinko ir neregistravo. Nors šių spaudinių paskirtis trumpalaikė ir patirta nesugrąžinamų praradimų, jie visada buvo bibliofilų ir kolekcininkų, apdairių muziejininkų ir bibliotekininkų, kurie kaupė ir tvarkė savo kolekcijas, akiratyje.

Bibliografijos rodyklės vartotojai ras ne vien bibliografinius leidinių aprašus, kurie savo rengimo metodika priartėja prie perrašo, bet ir informaciją apie leidinių saugojimo vietą, literatūrą apie leidinį, biografinius duomenis apie autorius. Tikslinės paieškos funkciją užtikrina pagalbinės rodyklės (pvz., asmenvardžių, vietovardžių; iš viso jų yra 9). Tai –svarbus įrankis iškeliant biografistikos, lokaliosios istorijos ir kt. faktus, kvalifikuota pagalba archyvų, muziejų, bibliotekų ir privačių kolekcijų tvarkytojams.

Parašykite atsiliepimą