Aisčiai. Radiniai
0
Aprašymas

Knyga „Aisčiai. Radiniai“ užbaigia  akademiko prof. Eugenijaus Jovaišos ilgametę „Aisčių“ trilogiją ir ją lydinčias knygas („Lietuvių ir Lietuvos pradžia“, „The Aestians. The Western Balts“). Pirmoje  „Kilmės“ knygoje nagrinėjama Didžioji aisčių migracija, Gintaro kelio laikų aisčių kultūra, aisčių ir slavų, aisčių ir germaniškų gotų istorija, „šiaurinės“ gotų kilmės pagrįstumas, antroje „Raidos“ knygoje – Didžiosios aisčių migracijos metu išplitusių aisčių istorijos klausimai. 

Trečioji „Radinių“ knyga – svarbiausias E. Jovaišos archeologinės veiklos rezultatas ir archeologo ataskaita, jungianti  įprastinę knygą ir skaitmeninėje erdvėje esančią svetainę „Aisčiai“. Visų E. Jovaišos ištirtų laidojimo paminklų katalogą sudaro 236 kapai iš aštuonių tyrinėtų paminklų (Raudonėnai, Plinkaigalis, Lauksvydai, Krūvandai I, Krūvandai II, Krūvandai III, Ruponioniai, Šaukėnai, Dauglaukis, Vėluikiai). Kiekvienam laidojimo paminklui sugeneruotas QR kodas, kuris nuveda į pasirinktą kapinyną skaitmeninės erdvės svetainėje. Kiekvienas iš paminklų nagrinėjamas keliais pjūviais: vieta – geografinė aplinka, tyrinėjimų istorija, statistika, apžvalga – analitinis straipsnis apie pasirinktą laidojimo paminklą, kapai ir radiniai – laidojimo paminklo planas su pažymėtais kapais ir galimybe pasiekti pasirinkto kapo turinį, video pasakojimas apie pasirinktą paminklą.  Laidojimo paminklų katalogas –neišsemiamas lobynas tiems, kurie naujų idėjų vedini iš naujo imsis tyrinėti mūsų etninę istoriją, aisčių kultūrą ir ryšius su juos supusiu pasauliu.

Parašykite atsiliepimą