Atsiminimai ir apybraižos. 1 dalis. Gyvenimo kelio pradžia (1889-1921).
0
Aprašymas

Šis leidinys – tai pirmasis bandymas pristatyti skaitytojams žymaus tarpukario advokato, politiko, visuomenės ir kultūros veikėjo  Zigmo Toliušio atsiminimus kaip vientisą, paties autoriaus sudarytą kūrinį. Iki šiol jo atsiminimai, nors yra žinomi tyrinėtojams, nebuvo sulaukę deramo dėmesio, platesnės refleksijos visuomenėje.

Daugiau nei du dešimtmečius rašyti atsiminimai žymi reikšmingą Lietuvos kultūros ir visuomenės istorijos laikotarpį. Jų unikalumas – platus autoriaus akiratis, aprėpiama ne tik skirtingų periodų Lietuvos, bet ir tarpukario Europos kultūrinė situacija. Autorius, būdamas svarbių įvykių dalyvis ir liudininkas, pasižymi gebėjimu analizuoti ir sisteminti labai įvairią informaciją, tiksliu žodžiu, puikiu kalbos jausmu ir stiliumi, todėl šių atsiminimų vertė tampa dar didesnė. Knygoje skaitytojams patraukliai pasakojama apie Lietuvos kultūrai svarbų istorinį laikotarpį, į jį žiūrima intelektualaus ir visapusiškai aktyvaus kultūros bei visuomenės veikėjo akimis. Tai – gyvas pasakojimas apie Lietuvai svarbius istorijos ir kultūros reiškinius, tarptautinių įvykių atgarsius. Jis papildo ir praplečia iki šiol turėtas žinias apie kultūros, mokslo, visuomeninės ir politinės veiklos iškilius asmenis, sudaro galimybę iš arčiau pažvelgti į paties autoriaus išskirtinę asmenybę, padeda suvokti jo reikšmę Lietuvos kultūrai, jo indėlį stiprinant šalies politinę ir teisinę sistemą.

Parašykite atsiliepimą

Naujos Knygos