Bibliotekų tyrimai Lietuvoje. Mokslinių straipsnių rinkinys. T. 3
0
Aprašymas

Leidinyje publikuojami du straipsniai, jų autoriai – Elvyda Skuodytė ir dr. Petras Biveinis. Tomo mokslinė redaktorė – dr. Jurgita Rudžionienė (LNB), vertingais pastebėjimais pasidalino recenzentai dr. Jaroslavas Dvorakas (Klaipėdos universitetas), dr. Marija Prokopčik (Vilniaus universitetas) ir dr. Rasa Januševičienė (Lietuvos aklųjų biblioteka).

Straipsnio „Savivaldybių viešųjų bibliotekų personalo sudėties ir pokyčių 2007–2014 metais analizė“ autorė E. Skuodytė pristato tyrimo, kuriuo siekta nustatyti savivaldybių viešųjų bibliotekų (SVB) sistemų būklę ir jų galimybes integruotis į socialinę aplinką, trečiojo etapo rezultatus (pirmųjų dviejų rezultatai buvo pateikti pirmuose šio leidinio tomuose). Straipsnyje analizuojama SVB sektoriuje susiformavusi darbo vietų struktūra bibliotekų bazinės organizacinės struktūros modelio pagrindu (operacinio branduolio specialistai, pagrindinių paslaugų aprūpinimo grandies specialistai, organizaciją aptarnaujančios grandies personalas). Šio tyrimo rezultatai skatina atkreipti dėmesį į bibliotekininko profesiją, siekiant apibrėžti jos prieštaringas ribas ir numatyti jai būdingus vaidmenis.

Dr. P. Biveinis straipsnyje „Lietuvos bibliotekininkystė 1918–1940 metais (istoriografija)“ siekia atskleisti pagrindines bibliotekininkystės mokslinių tyrimų tendencijas, tematiką, problematiką, taip pat supažindina su pasiekimais. Apibūdindamas mokslininkų indėlį bibliotekų teisinio reglamentavimo, bibliotekinės minties plėtotės, valstybinių viešųjų ir visuomeninių bibliotekų, mokyklų bibliotekų raidos ir kitose srityse, autorius vadovaujasi probleminiu-istoriniu dėstymo principu.

Leidinys skiriamas ne tik bibliotekų specialistams, jis tikrai praturtintų ir kitų informacijos, kultūros institucijų, švietimo specialistų žinias ir būtų naudingas kultūros politikos formuotojams, savivaldos atstovams ir visiems, nuo kurių priklauso kokybiška ir sėkminga Lietuvos bibliotekų ateitis.

Parašykite atsiliepimą