Lietuvos bibliografija. Serija C. Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos, 1910–1911. D. 3
0
Aprašymas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, rengianti Nacionalinės bibliografijos išteklius, išleido retrospektyviąją bibliografijos rodyklę „Išeivijos periodikos publikacijos, 1910–1911“. Tai leidinio „Lietuvos bibliografija. Serija C, Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos“ 35-oji knyga, skirta lietuvių išeivijos spaudos bibliografinei analizei.

Rodyklėje sutelkiama bibliografinė informacija apie politinį, visuomeninį ir kultūrinį lietuvių išeivijos gyvenimą bei to meto Lietuvos įvykius, atsispindinčius išeivijos spaudoje. Publikacijos surinktos iš prieinamų 36 pavadinimų lietuviškų laikraščių ir žurnalų numerių, leistų 1910–1911 metais Jungtinėse Amerikos Valstijose, Didžiojoje Britanijoje, Latvijoje ir Lenkijoje. Leidinyje atskleista apie 140 užsienio lietuviams reikšmingų temų. Susitelkta į publicistinius straipsnius, grožinės literatūros kūrinius, recenzijas, iliustracijas ir kt. Iš viso rodyklėje aprašyta 7991 publikacija.

Skaitytojų patogumui parengtos asmenvardžių, kolektyvų, vietovardžių, grožinės literatūros kūrinių ir eilėraščių pirmųjų žodžių bei svarbiausių to meto įvykių pagalbinės rodyklės. Atskleista daugiau nei 2700 leidinyje minimų asmenvardžių, 299 – vietovardžių, 2687 – grožinės literatūros kūrybos darbai ir kt.

Parašykite atsiliepimą

Naujos Knygos