Mylėję knygą
0
Aprašymas

Mokslininkės, žinomos bibliotekininkystės pedagogės, buvusios Vilniaus universiteto dėstytojos knygą „Mylėję knygą“ sudaro dvi skirtingos ir drauge susietos dalys. 

Pirmojoje dalyje „Kad Lietuva skaitytų“ pateikiamos patikslintos ir papildytos mokslinio pobūdžio G. Raguotienės publikacijos iš periodinės spaudos apie tarpukario Lietuvos valstybės knygos įvykius, reiškinius ir žymius žmones: P. Mašiotą, V. Biržišką, V. Steponaitį, I. Kisiną, J. Rimantą, A. Ružancovą bei kitus Lietuvos kultūrai nusipelniusius asmenis. Juos visus vienijo meilė knygai, rūpestis, kad Lietuva skaitytų. 

Antrojoje knygos dalyje „Viena Zanavykijos giminė. Kronika“ autorė pateikia labiau asmenišką, intymesnį autobiografinį pasakojimą apie kelių kartų Tėvelių giminę, iš kurios pati yra kilusi.

Parašykite atsiliepimą