Lietuvių vaikų knygų iliustruotojai: biobibliografinis žodynas
0
Aprašymas

Šis bibliografinis žodynas – tai pirmasis tokio pobūdžio informacinis leidinys, skirtas vaikų ir paauglių knygų iliustruotojams. Į jį įtraukti ikimokykliniam ir mokykliniam amžiui skirtų grožinės ir mokslo populiariosios literatūros lietuviškų vaikų knygų iliustruotojai nuo 1868 metų (Motiejaus Valančiaus "Vaikų knygelė", Tilžė) iki 2007 metų imtinai. Tarp jų - dailininkai profesionalai, pedagogai, mėgėjai, iliustravę knygas vaikams, išleistas Lietuvoje ir už jos ribų. Į leidinį nepateko vadovėliai, spalvinimo (kuriose nėra teksto), žaislinės, pačių vaikų iliustruotos knygos.

Leidinyje iliustruotojai pateikti abėcėlės tvarka. Trumpose biogramose nurodytos svarbiausios jų gyvenimo ir veiklos datos, pelnyti apdovanojimai, išvardytos jų rengtos parodos. Iliustruotų knygų bibliografiniai įrašai pateikti chronologine išleidimo tvarka, o metų ribose – pagal antraščių abėcėlę. Naudotis žodynu padės asmenvardžių rodyklė, į kurią įtraukti iliustruotų knygų ir straipsnių autoriai, sudarytojai, iliustruotojai.

Bibliografinio žodyno gale pateiktas priedas "Literatūra apie vaikų knygų iliustracijas", kurį sudarė menotyrininkė Ingrida Korsakaitė ir šio leidinio autorė. Jis padės geriau susipažinti su vaikų knygų iliustravimo specifika, pasiekimais, sunkumais, problemomis.

Leidinys padės plačiau susipažinti su vaikų knygų iliustravimo specifika, bus naudingas menotyrininkams, vaikų literatūros tyrėjams, knygotyrininkams, pedagogams, bibliotekininkams, studentams.

Jei lietuvių dailininkų iliustruotas vaikų ir jaunimo knygas, suregistruotas šiame leidinyje, sudėtume į lentynas, jos sudarytų didžiulę biblioteką. Vien iš jų iliustracijų atsiveria visas tokio amžiaus skaitytojų pasaulis - vaikai, juos supanti aplinka ir daiktai, vaikų užsiėmimai, žaidimai, vidiniai išgyvenimai, gamtos pavidalų įvairovė ir įasmeninti jos reiškiniai, personifikuoti gyvūnai ir žaislai, pasakų veikėjai, stebuklingi įvykiai, nepaprasti nuotykiai ir, galiausiai, sudėtingesnės išorinės ir dvasinės paauglių patirtys. Vaikų knygų iliustravimas – palyginti nesena ir specifinė grafikos sritis, tačiau joje išmėgino jėgas, didesnę ar mažesnę savo kūrybos dalį jai paskyrė daugelis lietuvių dailininkų. Iliustracijos padeda geriau suvokti žodinio teksto turinį, savaip jį papildo, aiškina, interpretuoja, turtina vaiko skaitymo procesą ir emocinį santykį su knyga, puošia ją, ugdo estetinį jausmą ir dailės suvokimo pradmenis. Kaip ir vaikų knygos apskritai, jų iliustracijos plečia pasaulio pažinimą, atlieka svarbų vaidmenį auklėjant jaunąją kartą.

Parašykite atsiliepimą

Naujos Knygos