Laiškai iš svetimų karų: lietuvių spauda apie JAV karus XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje ir lietuvių karių laiškai iš jų
0
Aprašymas

Knygoje aprašomi pirmieji karai, kuriems didelį dėmesį skyrė JAV lietuvių spauda, 1898 metų Ispanijos-JAV karas, 1899-1902 metų Filipinų-JAV karas, JAV dalyvavimas 1900-ųjų tarptautinėje invazijoje į Kiniją, karai, atvėrę duris išeiviams į JAV armiją.

Pirmojoje knygos “Laiškai iš svetimų karų” dalyje nagrinėjama lietuvių spaudos reakcija į šiuos karus – kaip remdamasi įvairių šaltinių informacija ji atskleidė šių konfliktų užuomazgas ir jų eigą. Lietuviškų laikraščių redaktoriai neretai kritiškai vertino JAV spaudos bei politikų poziciją nepriklausomybės siekusių šalių atžvilgiu, o JAV veiksmus lygino su Rusijos politika Lietuvoje. Šios publikacijos – vienos lietuviškos tarptautinės žurnalistikos ištakų. Be to, spauda atspindėjo karų įtaką JAV ir išeivių gyvenimui, lietuvių požiūrį į juos, informavo apie išėjusius į karą tautiečius, jų likimus.

Antrąją knygos “Laiškai iš svetimų karų” dalį sudaro išeivių spaudoje skelbti JAV armijoje tarnavusių lietuvių laiškai (išimtis – du į Rusijos armiją paimtų ir Kinijoje kariavusių lietuvių laiškai lietuviams – JAV kareiviams). Laiškai atskleidžia, kas lietuvius atvesdavo į JAV armiją, ką jie išgyveno egzotiškose šalyse, mūšiuose žvelgdami mirčiai į akis ir laidodami žuvusius draugus, išėjus kautis už pavergtų tautų laisvę ir galop supratus, kad ne už tai kaunasi. Šie laiškai – bene pirmieji mus pasiekę liudijimai skaudžios patirties, kokią išgyvendavo lietuviai svetimų armijų gretose kariaudami svetimuose karuose.

Leidinį parengė Nacionalinė biblioteka kartu su leidykla „Bonus Animus“.

Parašykite atsiliepimą