Lietuvių kalbos normintojai ir puoselėtojai
0
Aprašymas

Knygoje spausdinami kalbininko Aldono Pupkio 1962–2010 m. parašyti rinktiniai moksliniai ir mokslo
populiarinamieji straipsniai, nekrologai ir atsiminimai apie lietuvių kalbos normintojus ir ugdytojus –
kalbininkus, vertėjus, redaktorius, kraštotyrininkus, taip pat apie autoriui brangius žmones, mokiusius jį gimtosios kalbos. Be straipsnių, skelbtų periodiniuose ir tęstiniuose kalbos mokslo leidiniuose ar kitoje spaudoje, dalis rašinių spausdinama pirmą kartą iš rankraščių.

Straipsnių rinkinys skiriamas lietuvių kalbos mokytojams ir dėstytojams, studentams filologams ir visiems, kurie domisi lietuvių kalbos kultūros teorinės minties raida, kalbos normintojų ir ugdytojų veikla.

Parašykite atsiliepimą

Naujos Knygos