„Gimtoji kalba“ Nr. 1 PDF formatu
0
Aprašymas

Renaldas Gudauskas. Žodis skaitytojams 3

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus sveikinimo žodyje rašoma, kad „Gimtoji kalba“ 2023-iuosius metus pradeda minėdama solidų jubiliejų ir kartu įžengdama į naują savo veiklos etapą. Nuo šiol žurnalas bus leidžiamas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Pabrėžiama, kad itin svarbi Nacionalinės bibliotekos veiklos kryptis – lituanistinis ugdymas. Tikimasi, kad „Gimtoji kalba“ „praturtins Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vykdomas lituanistines veiklas ir bendram gimtosios kalbos puoselėjimo darbui sutelks visus, neabejingus savo kalbos ir savo tautos ateičiai“. 

Agnė Aleksaitė. Rusijos ir Ukrainos karo atgarsiai lietuvių kalboje 4

2022 m. vasario 24 d. Rusija užpuolė Ukrainą. Nuo karo pradžios į Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyną įtraukta keliasdešimt naujųjų skolinių ir naujadarų, susijusių su šio karo realijomis. Daugiausia skolinamasi kovos, gynimosi priemonių pavadinimų. Skolinamasi ir sukuriama žodžių, įvardijančių karo veiksmų iniciatorius ir jų įsakymų vykdytojus, apibūdinančių tarptautinės politikos aktualijas. 

Kamilė Pavydytė. Ji – taisyklos priėmėja ir rugių ėmikė, jis – mokytojas, gydytojas, rašytojas? Lyčių reprezentavimo ypatumai elektroninėje lietuvių ir vokiečių leksikografijoje 9

Straipsnyje pristatomas autorės atliktas apžvalginis gretinamasis tyrimas. Jo objektas – lyčių raiška lietuvių ir vokiečių kalbų elektroninėje leksikografijoje, konkrečiau, elektroninių žodynų iliustraciniuose duomenų laukuose. Siekta apžvelgti, kokių lyties raiškos pavyzdžių juose galima rasti ir kaip lytis reiškiama tiek gramatiškai, tiek ir socialiniame kontekste. Aiškintasi, kokius lyčių stereotipus ar lytims būdingus socialinius vaidmenis rastuose pavyzdžiuose galima atpažinti ir kuo ši raiška skiriasi lietuvių ir vokiečių elektroninėje leksikografijoje. Taip pat norėta pasižiūrėti, kiek ir kokių lyčiai neutralių (gramatinės giminės neišskiriančių) žodžių formų pasitaikė gretinant elektroninius žodynus.

Daroma išvada, kad šių kalbų elektroninėje leksikografijoje atsispindi lyčių kalbinė asimetrija. Tai pasireiškia ne tik per gramatines giminės formas ir jų (ne)dominavimą, o ir per iliustracinio lauko pavyzdžiuose ryškėjantį papildomą socialinį kontekstą.

Aktualijos

Ihoris Koroliovas: „Gėris nugalės blogį – taip buvo, yra ir bus“ (kalb. Rita Urnėžiūtė) 14

Kyjivo nacionalinio Taraso Ševčenkos universiteto Baltistikos centro vadovas prof. habil. dr. Ihoris Koroliovas prisimena savo kelią į filologiją, apžvelgia atliktų mokslinių tyrimų problematiką, prisimena pažintį su lietuvių kalba ir dalijasi mintimis apie veiksmingiausius šios kalbos mokymo bei mokymosi metodus, pasakoja apie Baltistikos centrą, tęsiantį savo veiklą net ir karo sąlygomis.

Apžvalga

Giedrė Čepaitienė. Zanavykija zanavykų lūpomis (Regina Venckutė) 25

Pristatoma nauja prof. Giedrės Čepaitienės knyga, aprėpianti įsimintinus Zanavykijos praeities įvykius, savitus papročius ir buitį, žmonių būdo bruožus, kalbos ir kalbėsenos ypatybes ir pirmąsias spausdintas zanavykų knygas.

Metų žodis ir Metų posakis

2022-ųjų Metų žodžiai pasaulyje: pirmieji rezultatai (Rita Urnėžiūtė) 29

Tradiciškai metų sandūroje įvairių šalių žodynų rengėjai ar specialios komisijos skelbia Metų žodžių rinkimų rezultatus. Vienose šalyse balsuoja komisija arba internautai, kitose – ir komisija, ir internautai, dar kitur Metų žodis išrenkamas atsižvelgiant į populiariausias paieškas elektroniniuose žodynuose. Straipsnyje apžvelgiami įvairiose šalyse jau įvykusių 2022-ųjų Metų žodžio rinkimų rezultatai. Atkreipiamas dėmesys į žodžio karas dominavimą.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos protokoliniai nutarimai Nr. PN-13 (k-2.2), PN-14 (k-3.4), PN-15 (k-4.5), PN-16 (k-6.3), PN-17 (k-5.6), PN-18 (k-8.3), PN-19 (k-11.6), PN-20 (k-15.3), PN-21 (k-17.2) 32

Skelbiamuose nutarimuose tikslinamos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos kirčiavimo rekomendacijos.

Parašykite atsiliepimą